Що нового?

Набір учасників [РУНО] облік запасів 2021. Нові стандарти ФСБУ 5/2019 - 2021 (Людмила Філобокова)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 3125 ГРН
Учасників: 0 з 81
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 40.1 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор
КУРС призначений для:
 • головних бухгалтерів, у тому числі профбухгалтерів
 • фінансових директорів
 • керівників і власників бізнесу
З курсу ви дізнаєтеся:
 • Чи зобов'язана ваша компанія виконувати нові вимоги ФСБУ 5 і як можна спростити облік запасів за новими правилами в 2021 році
 • Що стосується запасів з 2021 року, способи їх оцінки та які нові правила застосовуються до них
 • як по-новому оформляти надходження, списання та переоцінку запасів з урахуванням змін 2021 року
 • як обліковувати готову продукцію, незавершене виробництво, Спецодяг та малоцінне майно за оновленими правилами
 • Як створювати резерви під знецінення запасів
 • Як заповнювати фінансову звітність та правильно відображати запаси у звітності
 • Як внести зміни в облікову політику в перехідний період з урахуванням нових положень у 2021 році
 • Попрактикуєтеся на рішеннях задач і тестів
Тема №1-Поняття запасів. Нові стандарти ФСБУ 5/2019
Лекція №1.роль запасів у господарській діяльності організації та забезпеченні її фінансової стійкості. Нове положення ФСБУ 5/2019. Обов'язкове застосування. Зміна облікової політики. Нові правила обліку запасів. Застосування стандарту
Лекція №2.
Загальна характеристика ФСБУ 5/2019. Хто має право не застосовувати нові стандарти ФСБУ. Малі підприємства, правила ведення фінансової звітності. Класифікація запасів за термінами використання
Лекція № 3.поняття запасів з терміном корисного використання до 12 міс. Класифікація запасів
Лекція № 4. Критерії визнання запасів у бо. Умови прийняття активів до запасів
Практична робота №1: бухгалтерські проводки, облік запасів
рішення практики №1: бухгалтерські проводки, облік запасів
Практична робота №2: облік товарів
рішення практики № 2: облік товарів
тестування №1


Тема № 2-Оцінка та облік запасів за новим ФСБУ

Лекція №5.
Одиниця обліку запасів. Правила обліку запасів у бо. Вплив облікової політики на облік запасів
Лекція № 6. оцінка запасів при їх визнанні в обліку. Первісна оцінка запасів при надходженні до БО. Аналітичний облік запасів
Лекція №7.формування фактичної собівартості запасів, у т.ч ОЗ. Види витрат включаються і не включаються в запаси. Облік знижок, премій, відсотків за позиками
Лекція № 8. Особливості визначення фактичної собівартості запасів.
Визначення справедливої вартості запасів. Собівартість при безоплатній передачі, бартері

Практична робота №3: Валюта
рішення практики №3:
Валюта
Практична робота № 4: Бартер
рішення практики № 4: Бартер
тестування №2

Тема № 3-Облік готової продукції та незавершеності
Лекція № 9.особливості визначення фактичної собівартості готової продукції та незавершеного виробництва. Витрати, що не включаються до собівартості запасів. Розробка норм витрат
Практична робота №5: Демонтаж ОС
Рішення практики №5: Демонтаж ОС
Практична робота № 6: формування фактичної собівартості запасів
рішення практики № 6: формування фактичної собівартості запасів
тестування №3


Тема № 4-способи оцінки запасів за новим ФСБУ
Лекція №10.
Оцінка запасів після їх визнання. Способи і ознаки оцінки запасів. Чиста вартість запасів. Фактори, що впливають на ринкову вартість запасів
Лекція №11.Резерв під знецінення запасів. Визначення резерву. Мета створення резерву. Види резервів
Практична робота № 7: формування фактичної собівартості готової продукції
рішення практики № 7: формування фактичної собівартості готової продукції
Практична робота № 8: оцінка запасів
рішення практики № 8:
оцінка запасів
тестування № 4


Тема № 5-Облік списання запасів
Лекція №12.
Облік відпуску та списання запасів. Способи списання запасів. Списання за собівартістю кожної одиниці
Лекція №13.облік відпуску запасів за середньою собівартістю
Лекція №14.облік відпуску запасів за способом ФІФО
Практична робота № 9: оцінка справедливої вартості
рішення практики № 9: оцінка справедливої вартості
Практична робота №10: списання по середній, ФІФО
рішення практики №10: списання за середньою, ФІФО
тестування № 5


Тема № 6-відображення запасів у фінансовій звітності
Лекція №15.розкриття інформації про запаси в бухгалтерській (фінансовій) звітності розкриття інформації про запаси в бухгалтерській (фінансовій) звітності. Пояснення до балансу по запасах. Перехідні положення в зміні облікової політики розкриття інформації про запаси в бухгалтерській (фінансовій) звітності за новим ФСБУ
тестування № 6
Підсумкове тестування
Тема №1-Поняття запасів. Нові стандарти ФСБУ 5/2019
Лекція №1.роль запасів у господарській діяльності організації та забезпеченні її фінансової стійкості. Нове положення ФСБУ 5/2019. Обов'язкове застосування. Зміна облікової політики. Нові правила обліку запасів. Застосування стандарту
Лекція №2.
Загальна характеристика ФСБУ 5/2019. Хто має право не застосовувати нові стандарти ФСБУ. Малі підприємства, правила ведення фінансової звітності. Класифікація запасів за термінами використання
Лекція № 3.поняття запасів з терміном корисного використання до 12 міс. Класифікація запасів
Лекція № 4. Критерії визнання запасів у бо. Умови прийняття активів до запасів
Практична робота №1:
бухгалтерські проводки, облік запасів
рішення практики №1: бухгалтерські проводки, облік запасів
Практична робота №2: облік товарів
рішення практики № 2: облік товарів
тестування №1


Тема № 2-Оцінка та облік запасів за новим ФСБУ

Лекція №5.
Одиниця обліку запасів. Правила обліку запасів у бо. Вплив облікової політики на облік запасів
Лекція № 6. оцінка запасів при їх визнанні в обліку. Первісна оцінка запасів при надходженні до БО. Аналітичний облік запасів
Лекція №7.формування фактичної собівартості запасів, у т.ч ОЗ. Види витрат включаються і не включаються в запаси. Облік знижок, премій, відсотків за позиками
Лекція № 8. Особливості визначення фактичної собівартості запасів.
Визначення справедливої вартості запасів. Собівартість при безоплатній передачі, бартері

Практична робота №3: Валюта
рішення практики №3:
Валюта
Практична робота № 4: Бартер
рішення практики № 4: Бартер
тестування №2

Тема № 3-Облік готової продукції та незавершеності
Лекція № 9.особливості визначення фактичної собівартості готової продукції та незавершеного виробництва. Витрати, що не включаються до собівартості запасів. Розробка норм витрат
Практична робота №5: Демонтаж ОС
Рішення практики №5: Демонтаж ОС
Практична робота № 6: формування фактичної собівартості запасів
рішення практики № 6: формування фактичної собівартості запасів
тестування №3


Тема № 4-способи оцінки запасів за новим ФСБУ
Лекція №10.
Оцінка запасів після їх визнання. Способи і ознаки оцінки запасів. Чиста вартість запасів. Фактори, що впливають на ринкову вартість запасів
Лекція №11.Резерв під знецінення запасів. Визначення резерву. Мета створення резерву. Види резервів
Практична робота № 7: формування фактичної собівартості готової продукції
рішення практики № 7: формування фактичної собівартості готової продукції
Практична робота № 8: оцінка запасів
рішення практики № 8:
оцінка запасів
тестування № 4


Тема № 5-Облік списання запасів
Лекція №12.
Облік відпуску та списання запасів. Способи списання запасів. Списання за собівартістю кожної одиниці
Лекція №13.облік відпуску запасів за середньою собівартістю
Лекція №14.облік відпуску запасів за способом ФІФО
Практична робота № 9: оцінка справедливої вартості
рішення практики № 9: оцінка справедливої вартості
Практична робота №10: списання по середній, ФІФО
рішення практики №10: списання за середньою, ФІФО
тестування № 5


Тема № 6-відображення запасів у фінансовій звітності
Лекція №15.розкриття інформації про запаси в бухгалтерській (фінансовій) звітності розкриття інформації про запаси в бухгалтерській (фінансовій) звітності. Пояснення до балансу по запасах. Перехідні положення в зміні облікової політики розкриття інформації про запаси в бухгалтерській (фінансовій) звітності за новим ФСБУ
тестування № 6
Підсумкове тестування

https://privatelink.de/?https://cpb-runo.ru/catalog/dist/uchet-zapasov-novye-standarty-fsbu-5-2019/
 
Угорі