Що нового?

Придбаний [Спеціаліст] введення в статистику. 2020 (Аліна Мокляченко)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 2570 ГРН
Учасників: 0 з 80
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 33.4 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор

26550
мета курсу – дати слухачам базові знання про сучасні методології збору, обробки, узагальнення статистичної інформації, методи розрахунку статистичних показників. Ці знання стануть основою для подальшого вивчення інструментів професійної аналітики на курсах SPSS Statistics, R, SAS.

курс поєднує базові положення статистики, теорії ймовірностей з прикладними цілями, орієнтованими на реальну господарську діяльність. Ви отримаєте перевірені на практиці знання і рекомендації. На курсі розбираються реальні розрахунки.

Кожен модуль курсу включає практикум з вивчених тем з використанням Excel, що дозволяє закріпити отримані знання і підготуватися до роботи в реальних умовах.

Курс призначений для фахівців різних сфер: економістів, медиків, соціологів, психологів, а також розробників, програмістів, майбутніх системних аналітиків, розробників аналітичних систем, учасників аналітичних проектів. Курс буде корисний тим, хто недостатньо добре засвоїв програму статистики в навчальних закладах, і хто хоче надалі пов'язати роботу зі статистикою та аналізом.

Модуль 1. Предмет і метод статистики
 • основні поняття, використовувані в статистиці.
 • форми подання статистичних даних.
 • знаходження довірчого інтервалу.
 • статистичні показники: абсолютні, відносні та середні.
 • побудова ряду варіаційного розподілу. Аналіз його властивостей.
 • перевірка гіпотези про відповідність теоретичному розподілу.
 • вибірковий метод.
 • способи формування вибірки.
 • Практикум: рішення задач на базі Excel.
Модуль 2. Аналіз часових рядів
 • показники зміни рівнів ряду динаміки.
 • середні показники ряду динаміки.
 • методи виявлення основної тенденції (тренду) в рядах динаміки.
 • оцінка адекватності (надійності) тренда.
 • аналіз сезонних коливань.
 • Практикум: рішення задач на базі Excel.
Модуль 3. Статистичний аналіз взаємозв'язків
 • кореляційний зв'язок-окремий випадок стохастичного зв'язку.
 • методи оцінки кореляційного зв'язку.
 • кореляційно-регресійний аналіз-дослідження кореляційних зв'язків.
 • коефіцієнти вимірювання тісноти зв'язку між показниками.
 • Метод знаходження параметрів рівняння регресії.
 • Практикум: рішення задач на базі Excel.
https://privatelink.de/?https://www.specialist.ru/course/osnstat
 
Угорі