Що нового?

Придбаний [Спеціаліст] основи управлінського обліку та бюджетування. 2020 (Світлана Казакова)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 7717 ГРН
Учасників: 0 з 188
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 42.7 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор
необхідна складова знань в бізнесі — управлінський облік і бюджетування, що дозволяють оцінювати бізнес і приймати рішення на різних рівнях. На заняттях Ви отримаєте практичні навички управління фінансовими потоками для підвищення ефективності роботи підприємства і стійкості бізнесу в цілому. Ви навчитеся самостійно будувати економічну структуру компанії з виділенням центру фінансової відповідальності, класифікувати статті доходів і витрат, розраховувати собівартість і прибуток, а також формувати необхідні бюджетні документи за допомогою Microsoft Excel.

курс заснований на сучасному досвіді застосування систем управлінського обліку. Практичні навички закріплюються на основі прикладів, які розбираються з використанням Microsoft Excel

курс буде цікавий слухачам, у яких є теоретичні знання і практичний досвід роботи в економічній сфері, а також тим, хто хоче підвищити свою ефективність за рахунок освоєння основ бюджетного управління:
 • керівники організацій;
 • підприємці;
 • економісти;
 • фінансові менеджери,
 • бухгалтери;
 • менеджери комерційної служби та ін.
Модуль 1. Основні поняття та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
 • основні галузі діяльності фінансового менеджменту
 • бухгалтерський та управлінський облік співвідношення бухгалтерського та управлінського обліку
 • поняття та призначення бюджетування на підприємстві
  • поняття та призначення планування
  • види планування
  • бюджетування в системі управління підприємством
Модуль 2. Управлінський облік на підприємстві
 • центри фінансової відповідальності
  • поняття ЦФУ і ЦФО
  • Класифікація ЦФО
 • класифікація витрат
  • відмінність понять витрат і витрат
  • види класифікацій витрат
   • змінні та постійні витрати
   • основні та накладні витрати
   • прямі та непрямі витрати
   • релевантні та нерелевантні витрати
  • виробнича та повна собівартість
  • релевантний рівень ділової активності та його вплив на витрати
  • тренінг з класифікації витрат
 • методи калькулювання собівартості
  • методи обліку змінних і повних витрат
  • позамовний, попроцесний і Попередільний методи калькулювання собівартості, метод АВС
  • фінансовий результат, розрахований різними способами
  • рішення задач з формування собівартості
 • управління операційним прибутком, рентабельністю та фінансовою стійкістю
  • маржинальний прибуток
   • маржинальний прибуток по підрозділах
   • маржинальний прибуток за напрямами
  • вплив еластичності на маржинальний прибуток
  • поріг рентабельності
  • операційний важіль
  • Запас фінансової міцності
  • рішення задач і розбір кейса
Модуль 3. Фінансове планування та бюджетування
 • призначення та функції бюджетування
 • основні види і форми бюджетів
  • операційні бюджети
  • фінансові бюджети
  • Взаємозв'язок бюджетів
 • Алгоритм побудови бюджетів
  • методи побудови бюджетів
 • операційні бюджети та бюджет доходів і витрат
  • бюджети продажів, закупівель, руху по складу
  • бюджет витрат на персонал, бюджет загальногосподарських і комерційних витрат
  • Допоміжні бюджети
  • Практичне заняття з формування оперативних бюджетів та БДР в Excel
 • планування грошових потоків
  • види грошових потоків
  • Два методи складання звіту про рух грошових коштів
  • Управління обігом грошових коштів
  • аналіз руху грошових коштів
  • планування грошових потоків
  • побудова бюджету руху грошових коштів в Excel
  • Зв'язок бюджету руху грошових коштів з казначейством
  • тренінг з управління фінансовими потоками
 • побудова прогнозного балансу
  • поняття та види нарахування амортизації
  • побудова прогнозного балансу на основі БДР, БДДС і допоміжних бюджетів
  • поняття вхідного балансу
  • побудова прогнозного балансу в Excel
  • завершення побудови майстер-бюджету
 • План-фактний і факторний аналіз виконання бюджету
  • звіти про виконання бюджетів-форми та методи
  • аналіз виконання плану (план-фактний аналіз)
  • аналіз впливу різних факторів на ефективність діяльності підприємства
  • рішення задач

https://privatelink.de/?https://www.specialist.ru/course/upruch
 
Угорі