Що нового?

Набір учасників [Business education solutions] Міжнародні стандарти фінансової звітності, МСФЗ, IFA (Рената Коршикова)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 9600 ГРН
Учасників: 0 з 35
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 285.3 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Квітка

Модератор
Команда форуму
Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності

Що?

Інтенсивний практичний курс + міжнародний Diploma in IFRS IFА

Для кого?
Для фахівців, що складають, аналізують і використовують фінансову звітність у форматі МСФЗ.

Як?
У класі та онлайн; у зручний час по вихідним; онлайн або в запису; з іспитом або без; російською або українською мовою.


Програма курсу “МСФЗ IFA”

48 годин, докладно про курс тут
 • Вступ до МСФЗ (знайомство та визначення очікувань від курсу)
 • Концептуальна основа фінансової звітності за МСФЗ
 • Подання фінансової звітності по МСФЗ (IAS 1)
 • Облік запасів (IAS 2)
 • Облік основних засобів (IAS 16)
 • Зменшення корисності (IAS 36)
 • Витрати на позики (IAS 23)
 • Облік інвестиційної власності (IAS 40)
 • Необоротні активи, утримувані для продажу, та що припиняється (IFRS 5)
 • Звіт про рух грошових коштів (IAS 7)
 • Облік нематеріальних активів (IAS 38)
 • Облік зобов’язань (IAS 37)
 • Податки на прибуток (IAS 12)
 • Облік об’єднання компаній та консолідована фінансова звітність (IFRS 3, IFRS 10, IAS 27)
 • Облік оренди (IAS 17 => IFRS 16)
 • Облік фінансових інструментів (IFRS 9)
 • Облік інвестицій та участі у спільній діяльності, інвестиційна власність (IAS 28, IAS 40, IFRS 11)
 • Доходи (IFRS 15, IAS 19, IAS 20, IFRS 5)
 • Звітність за сегментами (IFRS 8)
 • Вплив змін валютних курсів (IAS 21)
 • Розкриття і аналіз інформації (IAS 8, IAS 33, IFRS 1, IAS 10)
Ви придбаєте професійні знання і навички за напрямками:
 • принципи і методики складання фінансових звітів за МСФЗ;
 • склад, структура та порядок подання фінансової звітності;
 • облік необоротних і оборотних активів;
 • облік капіталу і зобов’язань;
 • облік доходів, витрат і фінансових результатів;
 • складання проміжних фінансових звітів;
 • звіт про рух грошових коштів;
 • облік об’єднання компаній та складання консолідованої фінансової
Дистанційне навчання (не залежить від дат і місця проведення)

https://bes-ua.com/audit-ua/
 
Угорі