Що нового?

Придбаний [АКПП] Когнітивно-поведінкова психотерапія дітей і підлітків (повний)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 33089 ГРН
Учасників: 5 з 230
Організатор: Квітка Квітка
Статус: Збір коштів
Внесок: 149.6 ГРН
1%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор
[АКПП] Когнитивно-поведенческая психотерапия детей и подростков (полный)

Когнітивно-поведінкова психотерапія дітей і підлітків (Марина земляних, Маргарита Ізотова)

Формат:інтерактивні вебінари з можливістю відпрацювання практичних навичок в двійках і трійках

Для кого: для психологів, психіатрів, психотерапевтів, інших фахівців допомагають професій.

земляних Марина Веанівна, к.м. н., психіатр, психотерапевт, доцент кафедри психосоматики і психотерапії Санкт-Петербурзького державного педіатричного університету, член Асоціації когнітивно-поведінкової психотерапії, Російської Асоціації дитячих психіатрів і психологів, міжнародного співтовариства по запобіганню насильства над дітьми (ISPCAN), міжнародний консультант Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ). Переможець ХІІІ Національного конкурсу " Золота Психея "в номінації"Проект року в психологічній освіті"
програма курсу

Модуль 1. Когнітивно-поведінкова психотерапія дітей і підлітків і сфери її застосування. Особливості дитячої та підліткової психопатології. Психологічні проблеми та психопатологічні синдроми у дітей та підлітків
Місце КПТ в психотерапії дітей і підлітків. Біопсихосоціальна модель.
Історичний аспект застосування КПТ в дитячому та підлітковому віці.
Особливості використання КПТ в дитячому та підлітковому віці.
Огляд методів і технік КПТ при різних розладах в дитячому підлітковому віці. Поняття протоколу в КПТ. Огляд протоколів, що застосовуються в роботі з дітьми та підлітками при різних психологічних проблемах і психічних розладах. Психологічні проблеми дітей і підлітків. Огляд основних теорій дитячого розвитку. Психопатологічні розлади дитячого та підліткового віку в світлі сучасних класифікаторів МКБ-10 (МКБ-11) і DSM-V.
Огляд психічних розладів, що зустрічаються у дітей і підлітків: аутизм та інші розлади нейророзвитку (види, етіологія, патогенез, діагностичні критерії, диференціальна діагностика, лікування); шизофренія у дітей і підлітків (форми, етіологія, патогенез, діагностичні критерії, диференціальна діагностика лікування); тривожно-фобічні розлади - ізольовані фобії, сепараційний тривожний розлад, соціальна фобія, генералізований тривожний розлад, панічний розлад; обсесивно-компульсивний розлад; гостра реакція на стрес, ПТСР, розлад адаптації, особливості реагування та прояви у дітей (патогенез, діагностичні критерії, диференціальна діагностика, лікування). Вікові аспекти екстремальної психології; поведінкові та емоційні порушення у дітей (F 9); афективні розлади в дитячому та підлітковому віці (депресивний епізод, біплоярний розлад, диференціальна діагностика манічних епізодів і СДУГ у дітей, розлади , пов'язані з порушенням регуляції настрою); розлади харчової поведінки.
Клінічна психофармакологія в дитячому та підлітковому віці.

Модуль 2. Введення в когнітивно-поведінкову психотерапію дітей і підлітків

Основні положення КПТ у світлі вікових особливостей; окремі аспекти застосування у дітей і підлітків: мотивація, концептуалізація, вікові особливості концептуалізації, домашні завдання, методи і техніки;сократичний діалог і особливості його використання в роботі з дітьми і підлітками.
Сфери застосування КПТ в дитячому та підлітковому віці.
Третя хвиля КПТ в роботі з дітьми та підлітками: діалектико-поведінкова психотерапія, майндфулнесс.
Проблемні аспекти КПТ дітей і підлітків.

Модуль 3. основи поведінкової психотерапії дітей і підлітків

Поведінкова терапія-огляд методів і підходів в дитячому та підлітковому віці. Теоретичні основи і практичне застосування. Сфери застосування, роль поведінкового компонента в протоколах КПТ.
Теорія і практика оперантного і соціального навчання в роботі з дітьми та підлітками: прикладний поведінковий аналіз ( АВА ), вироблення системи підкріплень, закріплення навичок. Жетонная система. Інтерактивна терапія дитина-батько.
Прикладний поведінковий аналіз і сфери його застосування в дитячому та підлітковому віці.
Десенсибілізація і градуйована експозиція.
Дихальна і м'язова релаксація.
Поведінковий експеримент.

Модуль 4 когнітивно-поведінкова терапія при тривожно-фобічних розладах у дітей та підлітків

Протокол ККД при роботі з тривожно-фобічними розладами у дітей і підлітків.
Когнітивні техніки та їх застосування у віковому контексті: декатастрофізація, виявлення логічних невідповідностей, докази «за» і «проти». Практичні приклади використання в різних віках.
Поведінкові техніки при роботі з тривогою і ізольованими фобіями: десенсибілізація, градуйована експозиція, зміна поведінки, навички співволодіння.
Окремі аспекти інтеграції КПТ з методами і прийомами арт - та ігрової терапії при роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Відпрацювання практичних прийомів.
Особливості КПТ при роботі з соціальними фобіями: експозиція, поведінковий експеримент.

Модуль 5. Когнітивно-поведінкова терапія при обсесивно-компульсивном розладі у дітей і підлітків

ОКР-причини, основна симптоматика, вікові особливості.
Протокол КПТ ОКР у дітей та підлітків.
Поведінкові техніки: експозиція при ОКР у дітей і підлітків, види, особливості. 4-х крокова модель когнітивно-поведінкової терапії ОКР з практичними вправами з відпрацювання конкретних прийомів когнітивного тренінгу.Застосування технік релаксації з урахуванням вікових особливостей.Робота з батьками дітей та підлітків з ОКР. Роль психологічної освіти батьків при ОКР.

Модуль 6. Когнітивно-поведінкова терапія підлітків з депресивними розладами і БАР

Депресивні розлади і БАР в дитячому та підлітковому віці – причини, поширеність, вікові особливості, мішені психотерапії.Методи оцінки: опитувальник Бека, опитувальник Ковакс. Оцінка суїцидального ризику.Модель КПТ в роботі з депресивними підлітками. Проблема мотивації до психотерапії при депресії. Техніки когнітивного реструктурування (ідентифікація когнітивних спотворень, когнітивне реструктурування, техніка «СТОП», переформулювання, відволікання та ін.) в контексті вікових особливостей.Форми і види щоденників, бланків, розкладів активності , що застосовуються для домашніх завдань в роботі з депресивними підлітками.Тренінг поведінкових навичок при депресії.Робота з підлітками, що мають суїцидальну налаштованість і схильність до самоушкодження.Робота з батьками депресивних дітей і підлітків.Групова КПТ з депресивними підлітками.КПТ в роботі з підлітками, мають біполярний афективний розлад.

Модуль 7. Травма-фокусована когнітивно-поведінкова терапія ПТСР у дітей

Посттравматичний стресовий розлад: причини, вікові особливості реакції на травму, клінічні прояви. Особливості проявів ПТСР у дітей в залежності від характеру травматичної події. Поняття посттравматичного зростання.
Використання КПТ при терапії дітей і підлітків, які постраждали при надзвичайних ситуаціях, від фізичного і сексуального насильства.
Протокол травма-фокусованої КПТ-PRACTICE .
Інтегративна терапія ПТСР у дітей (інтеграція методів сімейної терапії та арт-терапії з когнітивно - поведінковими методами).
КПТ розлади адаптації в дитячому та підлітковому віці.
Інтеграція методів психотерапії в роботі з переживанням горя і втрати в дитячому та підлітковому віці.

Модуль 8. Використання когнітивно-поведінкової терапії в роботі з підлітками з розладами харчової поведінки

Класифікація розладів харчової поведінки . Нервова анорексія і нервова булімія в підлітковому віці: поширеність, причини, симптоми. Компульсивне переїдання: особливості у підлітків.Оцінка тяжкості стану: критерії, що допускають амбулаторне лікування, критерії необхідності госпіталізації.Місце КПТ в терапії розладів харчової поведінки у підлітків.Використання технік КПТ при терапії анорексії і булімії у дівчаток-підлітків: техніки релаксації, поведінковий експеримент, градуйована експозиція , когнітивне реструктурування (робота з перфекціонізмом, негативними думками щодо себе), ведення щоденників (на прикладах з психотерапевтичної практики). Протокол CBT-E для роботи з пацієнтками з нервовою анорексією. Протокол CBT-B для роботи з випадками нервової булімії.
КПТ компульсивного переїдання у підлітків.
Робота з підлітками з коморбідними розладами ( депресія + РПП)
Робота з сім'єю при терапії розладів харчової поведінки.

Модуль 9. КПТ розладів поведінки у дітей та підлітків

Розлади поведінки у дітей і підлітків: опозиційно – викликає розлад поведінки, гіперкінетичні розлади (СДУГ), розлади поведінки у підлітків, змішані розлади поведінки і емоцій. Причини, основні прояви. Передумови формування розладів особистості у дітей і підлітків.
Методи психологічної діагностики: спостереження, використання тестів (опитувальники на виявлення агресії, депресивності, опитувальник Ахенбаха, напівструктуровані інтерв'ю для батьків, проективне тестування).
Біхевіоральний підхід в роботі з поведінковими порушеннями. Теорія і практика оперантного і соціального навчання в роботі з дітьми та підлітками з порушеннями поведінки: поведінковий аналіз, вироблення правил, системи підкріплень, закріплення навичок. Жетонна система та сучасні аспекти її застосування.
Використання методів когнітивної терапії в роботі з поведінковими порушеннями.
Когнітивні техніки в роботі з розладами поведінки.
КПТ СДУГ.
Тренінг навичок в роботі з підлітками з порушеннями поведінки. Тренінг Управління гнівом в дитячому та підлітковому віці.

Модуль 10. КПТ в роботі з батьками
Використання класичної КПТ в роботі з батьками: методи виявлення дисфункціональних батьківських переконань, робота з переконаннями з використанням методів КПТ.
Використання діалектико-поведінкової терапії в роботі з батьками, які мають дітей з емоційними і поведінковими порушеннями.
Емоційні та поведінкові порушення: в структурі вікових особливостей формування емоційної сфери у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в структурі розладів поведінки та емоцій у дітей і підлітків.
Важливість конструктивних батьківських реакцій на емоційні зриви, непослух і протестну поведінку.
Ланцюговий аналіз поведінки при конфліктах між батьками і дітьми і вироблення правил для батьків.
Загальний огляд основних методів і підходів в ДПТ. Техніки і прийоми ДПТ (валідація, регуляція емоцій, тренінг навичок, майндфулнесс) у формуванні у батьків ефективних форм реагування на спалахи гніву, агресії і непослуху у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, у молодших підлітків.

https://www.b17.ru/trainings/cbt_for_children_and_adolescense_online/
 
Останнє редагування модератором:

Kortexs

New member
Скажіть, будь ласка, чи в повному об'мі представлені семінари, тобто є запис відео семінарів по 10 годин, відео повні, не фрагменти?
 

Квітка

Модератор
Команда форуму
Скажіть, будь ласка, чи в повному об'мі представлені семінари, тобто є запис відео семінарів по 10 годин, відео повні, не фрагменти?
вибірково відкрив 2 відео, обидва відео більше години. І таких відео багато в папках
 
Угорі