Що нового?

Придбаний [Альт-Інвест] Фінансово-економічний аналіз діяльності компанії (Ірина Кольцова)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 3217 ГРН
Учасників: 1 з 42
Організатор: Квітка Квітка
Статус: Збір коштів
Внесок: 79.7 ГРН
2%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор

Для кого:
Економісти, фінансисти, співробітники кредитних установ та інші фахівці, основний обов'язок яких-аналіз звітності компаній з метою визначення кредитоспроможності, платоспроможності та рентабельності бізнесу.

мета курсу:
Структурувати знання про фінансову звітність. Складати висновки про фінансово-економічний стан компанії. Виявляти проблеми з метою оптимізації діяльності компанії. Навчиться будувати фінансовий план розвитку компанії на основі цільових показників і моделювати можливі зміни ситуації (аналіз "що якщо").

Результат навчання:
За допомогою кейсів ви придбаєте навички аналізу фінансової звітності та зможете самостійно робити висновки про можливий фінансовий стан підприємства. А також виявляти на основі звітності слабкі або сумнівні сторони в діяльності компанії, моделювати найближче майбутнє і визначати зміни, необхідні для досягнення цільових показників. Крім того, ви можете запропонувати для обговорення ті складні ситуації, з якими вже стикалися в роботі — викладач проаналізує їх і дасть необхідні роз'яснення та рекомендації.
заняття 1. Огляд основних фінансових звітів компанії (ОФР, Баланс, ДДС)
Кейс 1"підготовка звітності"

Заняття 2. Фінансовий аналіз: звіт про фінансові результати (ОФР)
 • компоненти та формат звіту. Розрахунок показників EBIT, EBITDA, noplat
Кейс 2 Аналіз звітів про фінансові результати двох компаній з однієї галузі
 • визнання доходів і витрат
 • основні механізми маніпулювання звітом
Тест на засвоєння матеріалів

Заняття 3. Фінансовий аналіз: Баланс
 • компоненти та структура балансу: оборотні активи та необоротні активи, гудвіл, власний капітал, довгострокові та короткострокові зобов'язання
 • огляд основних відмінностей визнання компонентів балансу в РСБУ і МСФЗ, що впливають на формування звітності та прийняття рішень
 • облік запасів. Методи оцінки запасів: FIFO, LIFO, середньозваженої та їх вплив на собівартість і величину запасів на балансі
 • основні механізми маніпулювання звітом
Кейс 2"аналіз балансу"
Кейс 3"Вибір методу обліку запасів"

Тест на засвоєння матеріалів

Заняття 4. Звіт про рух грошових коштів
 • Структура звіту (грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності) та принципи формування
 • різниця між прямим і непрямим методом при підготовці та аналізі звіту
 • джерела фінансування: власні і позикові, внутрішні і зовнішні. Розрахунок показників покриття боргу з метою формування оптимального графіка погашення кредиту
 • основні цілі маніпулювання звітом
Кейс 4"Підготовка БДДС компанії"
Кейс 5"підбір джерел фінансування"

Тест на засвоєння матеріалів

Заняття 5. Аналіз основних фінансових показників та використання коефіцієнтів для побудови прогнозних фінансових потоків
 • аналіз ефективності використання необоротних активів
 • Аналіз оборотності: розрахунок періодів обороту оборотних активів і короткострокових зобов'язань. Розрахунок та інтерпретація операційного, кредитного та чистого циклу
 • Розрахунок та інтерпретація показників ліквідності (CR, QR, Cash R, defensive interval)
 • Чистий оборотний капітал компанії (NWC): розрахунок фактичної і необхідної величини чистого оборотного капіталу
 • Розрахунок і застосування показників фінансової стійкості та кредитоспроможності (EQ/TD, EQ/TA, LDT/FA, TA/EQ, Debt/EBITDA, DSCR, TIE)
 • вплив боргового навантаження на інвестиційну стратегію і подальше фінансування за рахунок позикових коштів
 • показники рентабельності капіталу (ROE, ROA, ROIC). Формула Дюпон. Фінансовий важіль і його вплив на ROE
 • аналіз прибутковості на основі показників GPM, OPM, NPM та інші. Маржинальний аналіз
Кейс 6"Розрахунок і аналіз показників"
Тест на засвоєння матеріалів

Заняття 6. Аналіз ціни та структури капіталу
 • потреба в інвестуванні та джерелах їх фінансування
 • основні джерела капіталу, їх вартість
 • середньозважена вартість капіталу (WACC)
 • управління структурою капіталу, основні підходи
 • зростання вартості бізнесу та показники економічної доданої вартості (EVA)
Кейс 7"Аналіз ціни і структури капіталу"

https://edu.alt-invest.ru/mod/page/view.php?id=297
 
Останнє редагування:
Угорі