Що нового?

Придбаний Artyfact - Token sale. Group buy cryptocurrency (Oleg Boytsov, Dalton Grant)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 37000 ГРН
Учасників: 0 з 20
Організатор: Квітка Квітка
Статус: Набір учасників
Внесок: 1924 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Квітка

Модератор
Команда форуму
Artyfact is the first Web3 Gaming Metaverse using an innovative Play-and-Earn (PAE) economy model.


ARTYFACT

The Future of Gaming

Play games, earn money, trade NFTs, make events, and much more!

Artyfact is a next-generation Web3 gaming metaverse that combines the best of AAA and GameFi games using an innovative Play-and-Earn model that puts gaming experience above earnings. Artyfact users can play various AAA quality games and earn $ARTY, buy and exchange in-game NFTs, as well as attend virtual concerts, NFT exhibitions, fashion shows and eSport tournaments.

Play games

Artyfact offers a wide variety of gameplay options suited for every kind of player. You can play in multiplayer play-to-earn games such as battle royale or racing and earn $ARTY. You can also can pass through a wide range of single-player or multiplayer missions scattered throughout the Artyfact world.

Join NFT world

Every game asset in the Artyfact is NFT. It can be weapons, vehicles, clothes or estate. You can also win NFTs in games, trade them in NFT marketplace, and even modify your NFTs, making them more valuable.

Participate in events

Virtual events open up opportunities that are not available in the real world. Artyfact ecosystem will allow citizens to organize paid or free events such as NFT exhibitions, virtual concerts, runway shows and meetings.

Use features for influencers and brands

Artyfact ecosystem will give the opportunity for influencers and brands to interact with their audience in a brand new way. It can be co-operative gaming, event sponsorship, virtual merch creation, and much more.


$ARTY Token

25,000,000 $ARTY

$ARTY is a native deflationary cryptocurrency and governance token of the Artyfact ecosystem. The integrated Play-and-earn solutions maintain a constant demand for the $ARTY, which continuously stimulates the growth of its value.


Token Sale: April (no exact dates)
  • Ticker: ARTY
  • Token type: BEP-20
  • ICO Token Price: 1 ARTY = 0.3 USD
  • Fundraising Goal: 4,400,000 Token
  • Total Tokens: 100,000,000
Переклад українською мовою

Artyfact-це перший ігровий метавсесвіт Web3, який використовує інноваційну економічну модель "Грай і заробляй" (PAE).

ХУДОЖНІЙ ФАКТ

Майбутнє ігор

Грайте в ігри, заробляйте гроші, торгуйте NFT, влаштовуйте події та багато іншого!

Artyfact-це ігровий метавсесвіт Web3 наступного покоління, який поєднує в собі найкраще з ігор AAA та GameFi, використовуючи інноваційну модель "Грай і заробляй", яка ставить ігровий досвід вище заробітку. Користувачі Artyfact можуть грати в різні ігри якості AAA і заробляти $ARTY, купувати і обмінювати внутрішньоігрові NFT, а також відвідувати віртуальні концерти, виставки NFT, покази мод і кіберспортивні турніри.

Грати в ігри

Artyfact пропонує широкий вибір варіантів ігрового процесу, які підходять для будь-якого типу гравців. Ви можете грати в багатокористувацькі ігри з метою заробітку, такі як Королівська битва або гонки, і заробляти $ARTY. Ви також можете пройти через широкий спектр одиночних або багатокористувацьких місій, розкиданих по всьому світу Artyfact.


Приєднуйтесь до світу NFT

Кожен ігровий актив в Artyfact-це NFT. Це може бути зброя, транспортні засоби, одяг або майно. Ви також можете вигравати NFT в іграх, торгувати ними на NFT marketplace і навіть модифікувати свої NFT, роблячи їх більш цінними.

Беріть участь у заходах

Віртуальні події відкривають можливості, недоступні в реальному світі. Екосистема Artyfact дозволить громадянам організовувати платні або безкоштовні заходи, такі як виставки NFT, віртуальні концерти, покази на подіумах і зустрічі.

Використовуйте функції для впливових осіб і брендів

Екосистема Artyfact дасть можливість впливовим особам і брендам взаємодіяти зі своєю аудиторією абсолютно по-новому. Це можуть бути спільні ігри, спонсорство заходів, створення віртуального товару і багато іншого.


Токен $ARTY

25 000 000 доларів мистецтва

$ARTY-це нативна дефляційна криптовалюта та маркер управління екосистемою Artyfact. Інтегровані рішення "Грай і заробляй" підтримують постійний попит на $ARTY, що постійно стимулює зростання його вартості.


Продаж токенів: Квітень (точних дат немає)
Тікер: художній
Тип токена: BEP-20
Ціна токена ICO: 1 АРТ = 0,3 долара США
Мета збору коштів: 4 400 000 токенів
Загальна кількість токенів: 100,000,000

https://artyfact.game/
 
Угорі