Що нового?

Набір учасників Балансовед (Олеся Васинкина)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 3677 ГРН
Учасників: 0 з 73
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 52.4 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор
Ви отримаєте матеріали курсу, в програмі якого глибока теоретична підготовка з бухгалтерського та податкового обліку підприємств, заснована на вирішенні реальних практичних завдань. Курс розрахований для початківців бухгалтерів, а також для бажаючих оновити свої знання.

Курс тісно пов'язаний з базовим курсом"віддалений бухгалтер". Після навчання на цих двох курсах ви зможете приступити до роботи відразу, навіть якщо раніше не були знайомі з бухгалтерією. Зможете самостійно працювати віддаленим бухгалтером і бухгалтером на підприємстві. Зможете легко пройти тестування при прийомі на роботу.

1. Основні принципи обліку
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
Активи та пасиви підприємства
Види бухгалтерських рахунків
Бухгалтерські проводки
Облікова політика підприємства
Суб'єкти малого підприємництва

2. Капітал
Статутний капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал

3. Облік грошових коштів
Облік по касі підприємства
Ліміт залишку каси
Облік безготівкових коштів
Відкриття розрахункового рахунку
Облік іноземної валюти

4. Облік основних засобів
Основні засоби. Загальні поняття
Нематеріальні активи. Загальні поняття
Надходження основних засобів
Вибуття основних засобів та НМА
Практика в 1С

5. Матеріально-виробничі запаси.
Загальні поняття
Оприбуткування матеріалів
Відпуск матеріалів у виробництво і на сторону
Практика в 1С

6. Розрахунки з персоналом з оплати праці
Розрахунок лікарняних, допомог по бір
Практика в 1С

7. Принципи кредитування
Відображення в обліку отримання та погашення кредитів і відсотків за користування
Практика в 1С

8. Формування фінансового результату
і Реформація балансу
Закриття Року. Нерозподілений прибуток звітного року
Розподіл чистого прибутку. Формування резервного фонду
Нарахування дивідендів

9. Бухгалтерська звітність
Нормативні документи. Форми звітності. Терміни подання
Спрощені форми бухгалтерського балансу та звіту про прибутки та збитки для малих підприємств
https://privatelink.de/?http://shkolabuhgaltera.ru/balansoved
 
Угорі