Що нового?

Набір учасників [Event.hrm.ua] Школа Фінансового Директора( Ігор Немировський, Інна Старожукова)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 9192 ГРН
Учасників: 0 з 127
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 75.3 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор
Школа фінансового директора – це комплексна програма з 12 онлайн-занять по 2,5 години (більше 30 годин), в рамках якої Ви дізнаєтеся все: від впровадженні управлінського обліку та бюджетування до аналізу діяльності компанії, управління та мотивації співробітників. Отримайте готові до впровадження шаблони і відпрацюєте на практиці все, що дізнаєтеся. Підвищіть особисту ефективність як управлінця і за максимально стислі терміни поліпшите фінансові показники компанії. Зробите бізнес зрозумілим, контрольованим, прогнозованим і успішним.

Для кого призначена програма
- Фінансові директори - щоб отримати комплексне бачення своєї роботи, розібратися в найбільш ефективних і точних способах здійснення управлінського обліку.

- Головні бухгалтери, які виконують функцію фінансового директора, - для більш глибокого розуміння стратегічних фінансових питань, підвищення кваліфікації.

- Власники малого та середнього бізнесу – для впровадження ефективної системи управлінського обліку, розуміння фінансових показників власної компанії, контролю та мотивації співробітників.

- Фінансові аналітики-щоб отримати практичні інструменти для підвищення точності і результативності своєї роботи.

заняття 1, 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Основні фінансові коефіцієнти
Модуль розглядається на кейсах компаній з дистрибуції, виробництва, послуг

1. Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont і рентабельність власного капіталу (ROE)

2. Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку. Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційної, EBIT і чистого прибутку

3. Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторською/кредиторською заборгованостями

4. Рентабельність активів (ROA)

5. Операційний цикл і показники оборотності

6. Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності

7. Золоте правило економіки

8. Прибуток проти готівки. Різниця між потоком готівки і прибутком. Як зрозуміти де осів прибуток, чому у компанії дефіцит грошей, як знизити дефіцит грошей. Як гроші переміщуються в межах бізнесу:

9. Фінансова стійкість і ліквідність


Заняття 3, 4. Як створити систему управлінського обліку та звітності
Модуль розглядається на прикладах документів: облікова політика, довідників

1. Яка інформація повинна бути в управлінському обліку, вимоги до неї зацікавлених осіб: Ген. директора, ТОП менеджменту, Мідл – менеджменту

 • Блок 1. Інформація по KPI бізнесу, компанії/бізнес-напрямків. ; головних KPI успіху
 • Блок 2. Інформація по KPI транспортування
 • Блок 3. Інформація по KPI роботи складів
 • Блок 4. Інформація по KPI продажів
 • Блок 5. Інформація по KPI в закупівлях
2. Як поєднати бухгалтерський та управлінський облік. Відмінності бухгалтерського та управлінського обліків

 • наскільки це можливо і чи потрібно це робити
 • основні відмінності управлінського обліку та бухгалтерського: відмінності в розрахунку прибутку, собівартості, витратах, доходах, які відмінності в довідниках, активах і пасивах і ін.
 • створення карт перенесення даних з бухгалтерського обліку на управлінський план рахунків (mapping)
3. План впровадження управлінського обліку. Визначення ключових вимог до управлінського обліку. Чек-лист вимог до УУ

4. Розробка облікової політики, що має бути прописано

 • типові господарські операції управлінського обліку
 • консолідація інформації
 • опис рахунків управлінського обліку
 • корпоративна валюта
 • Метод обліку розбіжностей: касовий, метод нарахування
 • Облік основних засобів: первісна, залишкова вартості, методи амортизації
 • облік товарних залишків, правила формування собівартості, методи списання
 • облік дебіторської та кредиторської заборгованості, середньозважені відстрочки
 • облік доходів і витрат, відмінності витрати і витрати, капітальні та поточні; умовно-змінні і умовно-постійні та їх значення для аналізу прибутковості підприємства
 • класифікація витрат за місцями виникнення, носіями витрат, центрами фінансової відповідальності
 • облік курсових різниць
 • норми регламентних процедур: закриття рахунків, рознесення витрат, нарахування амортизації, і т. п
 • довідники управлінського обліку
5. Кроки щодо впровадження управлінського обліку


Заняття 5. Організація управлінського обліку та основні управлінські звіти та ОСНОВНІЕКРІ
Модуль розглядається на прикладах управлінських звітів

1. 4 варіанти побудови управлінського обліку і як вибрати програмний продукт для ведення управлінського обліку. Чек-лист вибору програмного продукту

2. Основні процеси управлінського обліку

3. З чого починати постановку УУ, 7 рівнів розвитку компанії

4. Хто повинен відповідати за організацію процесів збору, обробки та проведення операцій в обліку

 • хто повинен відповідати за розробку форм первинних документів, терміни їх надання та відповідальних
 • хто повинен визначати облікову політику
 • хто повинен відповідати за облікові функції: хто і які документи повинен вносити в програму
 • хто повинен відповідати за склад, форми та наповнення управлінських звітів
5. Регламентація управлінського обліку: графіки документообігу, Положення про фінансову службу, приклади положень, техкарт і регламентів

6. Правила управлінського обліку, про які не варто забувати

7. Кроки щодо впровадження управлінського обліку

8. Управлінський Баланс-джерело інформації про інвестиції компанії та джерела їх формування:

 • балансова рівність, аналіз балансу-чи нічого не загубилося
 • Як отримати управлінський Баланс у програмі
9. Звіт про прибутки та збитки (ОПУ) – джерело інформації про економіку компанії:

 • проблема визнання доходів і витрат
 • формати звіту, види діяльності. Витрати за видами діяльності
10. Звіт про рух грошових коштів (ОДДС) як інструмент управління грошовими потоками:

 • аналіз ефективності управління грошовими потоками
 • способи складання Звіту про рух грошових коштів: прямий і непрямий методи
11. Звіт за ключовими показниками ефективності для керівника або як за допомогою одного звіту оцінити результати діяльності компанії. Як перевірити коректність, що надаються вам звітів. Взаємозв'язок трьох звітів і звіт по KPI для керівника

12. Управлінські звіти по бізнес процесам: продажі, транспортування, складування і зберігання (розглядаємо приклад)


Заняття 6, 7. Прогнозування результатів діяльності компанії за 10 хвилин та побудова операційних бюджетів
Модуль розглядається на практичному прикладі в Екселі

1. У чому різниця між прогнозами і бюджетами

2. Серйозні розмови про ефективність: куди ми прийдемо в майбутньому році, якщо нічого не будемо міняти.

3. Що необхідно закласти в основу прогнозів і бюджетів: Обмежуючі фактори, тенденції і гіпотези, три підходи до розрахунку планів

4. 6 підходів до планування продажів

5. Прогнозування і фінансова модель в 3-х сценаріях: прибутку, робочого капіталу і розрахунок потреби у фінансуванні бізнесу

6. Як управляти фінансовими показниками:

 • оборотністю активів,
 • маржею,
 • операційними витратами,
 • кредиторкою,
 • методи управління грошовими потоками
 • управління середньозваженими показниками
 • точка беззбитковості при різних значеннях продажів, маржі, витрат
 • операційний і фінансовий леверидж
 • ризики збільшення позикових коштів
7. Прогнозування на " 0 " основі для стартапів

8. Приклад, як вивільнити гроші з робочого капіталу

9. Вплив зниження рентабельності на можливості зростання

10. Зростання цін і можливе зниження продажів

11. Зниження цін і необхідне зростання продажів

12. Побудова операційних бюджетів за 3 дні для 1 бізнес-напрямку (кейс)

 • - Які вихідні дані та гіпотези потрібні для формування бюджетів
 • - майстер бюджет: Бюджет по прибутку, Бюджет по балансовому листу, Бюджет руху грошей, Прогноз по KPI
 • - Розрахунок потреби у фінансуванні
 • - Бюджет продажів з використанням індексу сезонності
 • - Бюджет валового прибутку і собівартості реалізації
 • - Бюджет операційних витрат
 • - Бюджет надходжень від клієнтів та дебіторської заборгованості
 • - Бюджет товарних залишків та закупівель
 • - Бюджет оплат постачальникам і кредиторської заборгованості
 • - Бюджет оплат операційних бюджетів
 • - приклад планування товарних залишків, закупівель поставок з довгим плечем поставок
заняття 8, 9. ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ. Як керувати за допомогою бюджетів
1. Ринок, тенденції та довгострокове планування

2. Як оперативно та ефективно управляти фінансовими результатами за допомогою бюджетів

3. Матриця фінансової відповідальності та Центри фінансової відповідальності (ЦФО). Хто за які показники відповідає в компанії. KPI і нормативи підрозділів

4. Приклад фінансової моделі по ЦФО як інструмент делегування фінансової відповідальності

https://privatelink.de/?https://event.hrm.ua/action/1836
 
Угорі