Що нового?

Набір учасників [Спеціаліст] 55201АС: Microsoft Project Professional 2019/2016. Управління проектами (Олена Павлова)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 8585 ГРН
Учасників: 0 з 97
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 92 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор

Вам потрібно отримати системні знання та навички управління проектами та портфелями проектів з використанням Microsoft Project Professional 2019? Обов'язково пройдіть цей курс. Він розроблений провідними викладачами центру і був авторизований в Microsoft, витримавши суворий аудит і незалежну експертизу.

Курс рекомендований керівникам і планувальникам проектів, керівникам програм і портфелів проектів, а також співробітникам, які займаються календарним і ресурсним управлінням проектів з використанням MS Project Professional або координацією портфеля проектів за допомогою MS Project Online або MS Project Server та інші можливості корпоративного середовища.

Успішно закінчивши курс, ви отримаєте комплексні знання в області управління проектами з використанням програми MS Project Professional 2019. Програма містить всі необхідні відомості про те, як управляти проектами – від календарного і ресурсного планування і управління мультипроектами до аналізу і прогнозування. Ви зможете планувати ресурси і тимчасові витрати проекту, навчитеся оцінювати і оптимізувати проект за термінами, трудовитрат і вартості. Будете знати, як ефективно відстежувати і контролювати хід виконання проекту, а також аналізувати, будувати прогнози і готувати звіти. Крім володіння всіма інструментами Microsoft Project, навчальна програма включає огляд сучасних хмарних технологій і враховує досвід іншого лідера світового ринку – Oracle Primavera.

Модуль 1. Загальна інформація про Microsoft Project. Життєвий цикл проекту (4 ак. ч.)
 • методологія
  • Що таке проект?
  • життєвий цикл проекту
 • Microsoft Project
  • історія Microsoft Project
  • Структура продукту: версії та редакції
  • Автоматизація управління проектами, програмами та портфелями
  • інтерфейс програми
  • способи створення файлу в Microsoft Project
 • Лабораторна робота: Налаштування інтерфейсу Microsoft Project
Модуль 2. Розробка статуту проекту (2 ак. ч.)
 • методологія
  • цілі проекту
  • Загальні вимоги та обмеження проекту
  • зведений розклад контрольних подій
 • Microsoft Project
  • сумарна задача проекту
  • відомості про проект
  • зміна робочого часу
  • Параметри Project
  • віхи проекту
  • зрушення проекту
 • Лабораторна робота: Загальна інформація та обмеження проекту
Модуль 3. Створення ієрархічної структури робіт і визначення операцій(2 ак. ч.)
 • методологія
  • декомпозиція
  • ієрархічна структура робіт
  • словник ієрархічної структури робіт
  • список операцій
 • Microsoft Project
  • додавання, зміна, видалення завдань
  • режим завдання: автоматичне планування і планування вручну
  • ієрархія
   • відображення номера в структурі
   • зміна коду СДР
   • Фільтр за рівнями структури
  • Створення повторюваних завдань
 • Лабораторна робота: зміст проекту
Модуль 4. Послідовність операцій (2 ак. ч.)
 • методологія
  • типи залежностей
  • випередження і затримки
 • Microsoft Project
  • додавання, зміна, видалення зв'язків
  • застосування випереджень і затримок
  • шлях до задачі: аналіз логічної структури проекту
  • дотримання зв'язків для завдань, запланованих вручну
 • Лабораторна робота: Мережева діаграма
Модуль 5. Оцінка ресурсів операцій (2 ак. ч.)
 • методологія
  • типи ресурсів проекту
  • підходи до обліку ресурсів
 • Microsoft Project
  • подання аркуш ресурсів
  • налаштування властивостей ресурсів
   • трудові: доступність, календар, Таблиці норм витрат
   • матеріальні: одиниці виміру матеріалів, Таблиці норм витрат
   • витрати: статті витрат на проекті
 • Лабораторна робота: Налаштування ресурсів проекту
Модуль 6. Оцінка тривалості операцій. Оцінка вартості (4 ак. ч.)
 • методологія
  • Інструменти та методи оцінки тривалості операцій
  • Інструменти та методи оцінки вартості
 • Microsoft Project
  • введення вручну і розрахунок тривалості завдань
   • одиниці тривалості завдань, запланованих в автоматичному режимі і вручну
   • призначення витратних ресурсів: тривалість і вартість завдань
   • призначення матеріальних ресурсів: постійна і змінна норма витрати
   • призначення трудових ресурсів: обсяг ресурсу, трудовитрати і тривалість завдання
   • формула планування
  • властивості призначень
   • трудовитрати і вартість
   • подання використання завдань і використання ресурсів
   • агреговані та погодинні дані призначень
 • Лабораторна робота: налаштування та обчислення тривалості та вартості завдань
Модуль 7. Розробка розкладу. Метод критичного шляху (4 ак. ч.)
 • методологія
  • метод мережевого планування проекту
  • ранні та пізні дати операцій
  • Вільний і загальний часовий резерв завдань
  • критичний шлях проекту
  • Субкритичні завдання
  • методи стиснення розкладу
  • аналіз сценаріїв проекту
 • Microsoft Project
  • подання мережевий графік
  • Розрахунок критичного шляху для кожної незалежної мережі завдань
  • позитивний і негативний загальний часовий резерв завдань
  • обмеження завдань
  • профіль завантаження призначення
  • затримка початку призначення
  • переривання завдання або призначення
  • календарі завдань і трудових ресурсів
  • стиснення розкладу
  • неактивні завдання
  • представлення часова шкала-Налаштування дорожніх карт проекту
 • Лабораторна робота: управління проектом на критичному шляху
Модуль 8. Розробка розкладу. Вирівнювання завантаження ресурсів (4 ак. ч.)
 • методологія
  • оцінка дефіциту ресурсів
  • принципи вирівнювання завантаження ресурсів
 • Microsoft Project
  • подання графік ресурсів
  • вирівнювання завантаження ресурсів вручну:
   • вирівнювальна затримка
   • збільшення доступності ресурсу
   • Заміна ресурсу
   • зміна завантаження і трудовитрат
  • подання візуальний оптимізатор ресурсів
  • автоматичне вирівнювання завантаження ресурсів:
   • налаштування автоматичного вирівнювання завантаження ресурсів
   • інтерпретація результатів автоматичного вирівнювання
 • Лабораторна робота: балансування завантаження ресурсів
Модуль 9. Визначення бюджету. Управління ризиками проекту. (2 ак. ч.)
 • методологія
  • Буфер проекту
  • Бюджет проекту
 • Microsoft Project
  • додавання в критичний шлях проекту резерву за часом
  • витрати на використання ресурсів і фіксовані витрати
  • бюджетування трудових, матеріальних і Витратих ресурсів
 • Лабораторна робота: базовий розклад проекту
Модуль 10. Моніторинг та контроль робіт на проекті (4 ак. ч.)
 • методологія
  • базовий план проекту
  • збір та консолідація фактичних даних про виконання завдань
 • Microsoft Project
  • представлення Діаграма Ганта з відстеженням
  • Завдання базового плану проекту
  • Дата звіту та лінія ходу виконання
  • введення фактичних даних
   • агреговані дані-оновлення проекту
   • погодинні дані-Timesheeting
   • моделювання відхилень за фактом і за прогнозом
   • використання резервів
 • Лабораторна робота: План і Факт
Модуль 11. Контроль розкладу. Контроль вартості (2 ак. ч.)
 • методологія
  • аналіз відхилень
  • аналіз за методом освоєного обсягу
  • звіти по проекту
 • Microsoft Project
  • індикатори відхилень
  • спосіб розрахунку і показники освоєного обсягу
  • звіти:
   • експорт в MS Excel і MS Visio
   • звіти Microsoft Project
 • Лабораторна робота: звіт про стан проекту: аналіз і прогноз
Модуль 12. Контроль змін (2 ак. ч.)
 • методологія
  • запити на зміни
  • журнал реєстрації проблем на проекті
  • оновлення базового плану проекту
 • Microsoft Project
  • Зміна параметрів проекту, завдань, ресурсів, призначень
  • зміна складу робіт
  • зміна складу ресурсів
  • версії базового плану
 • Лабораторна робота: управління змінами
Модуль 13. Закриття проекту. Активи процесів організації (4 ак. ч.)
 • методологія
  • закриття проекту або фази
  • витягнуті уроки та активи процесів організації
 • Microsoft Project
  • документування завдань: замітка, гіперпосилання, документ
  • Створення та збереження шаблонів проектів
  • Організатор-упорядкування глобального шаблону Project:
   • створення настроюваних полів і графічних індикаторів
   • Налаштування таблиць, угруповань, фільтрів
   • Створення та налаштування уявлень
  • форматування уявлень
 • Лабораторна робота: Налаштування глобального шаблону
Модуль 14. Спільна робота над проектами. Управління програмами та портфелями проектів (2 ак. ч.)
 • методологія
  • управління комунікаціями проекту
  • програми та портфелі проектів
 • Microsoft Project
  • порівняння версій проекту
   https://privatelink.de/?https://www.specialist.ru/course/upr-g
 
Угорі