Що нового?

Набір учасників [Спеціаліст] Управлінський аналіз і аудит. 2019 (Світлана Казакова)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 8085 ГРН
Учасників: 0 з 5
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 1681.7 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор
хочете, щоб Ваш бізнес приносив прибуток і стабільно розвивався?успішний розвиток сучасного підприємства немислимо без якісного управлінського аналізу та аудиту. Даний курс дозволить вам структурувати набуті раніше навички з управлінського аудиту та аналізу. Він буде корисний не тільки аудиторам, а й власникам підприємств, підприємцям і керівникам середньої ланки. Після закінчення навчання ви освоїте методику проведення управлінського аудиту та аналізу і зможете самостійно оптимізувати або реорганізувати систему управління компанією або її елементів.

Управлінський аналіз бізнес-діяльності дозволяє керівництву приймати оптимальні рішення в області менеджменту. Отримані дані використовуються для управлінського аудиту, який відрізняється від бухгалтерського. Це економічна Діагностика системи управління організації, обраної стратегії і тактики. Підсумком такого аналізу і аудиту є вироблення комплексу заходів, які покликані усунути наявні недоліки, виявити невикористані можливості підприємства, підвищити конкурентоспроможність і поліпшити ключові показники ефективності компанії.

закінчивши курс, ви навчитеся коригувати стратегію роботи підприємства і розробляти тактичний і стратегічний план з маркетингу. Зможете самостійно готувати фінансову звітність потенційним інвесторам і кредиторам, обґрунтовувати отримання необхідного фінансування, а також розробляти або коригувати бізнес-плани. Навчіться оцінювати чутливість прогнозованих фінансових показників бюджету і виконувати комп'ютерне моделювання операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Впроваджувати систему контролю якості, коригувати кадрову політику та систему матеріального стимулювання.

Наскрізним завданням навчання стане самостійний аналіз ключових показників з використанням Excel і програмних засобів.

Модуль 1. Методика проведення "управлінського аудиту"
 • знайомство з методикою проведення "управлінського аудиту" на підприємстві
 • Визначення термінів проведення обстеження та вибір необхідних ресурсів
 • особливості проведення управлінського аудиту підприємства за напрямами:
  • Виробництво
  • активні продажі
  • Управлінський облік і бюджетування
  • Маркетинг
  • контроль якості
  • підбір кадрів і система матеріального стимулювання
  • інвестиції та розробка стратегічних бізнес-планів
Модуль 2. Застосування комп'ютерних програм для складання бюджету та фінансового моделювання роботи підприємства
 • огляд існуючих комп'ютерних програм, що дозволяють побудувати фінансову модель роботи підприємства і скласти фінансовий план для інвестора або банку з метою отримання необхідного фінансування
 • складання в програмі бюджету роботи підприємства
  • моделювання плану збуту
  • моделювання виробничої діяльності
  • моделювання інвестиційної діяльності
  • моделювання податкового оточення
  • Комп'ютерна оцінка в капітальних вкладеннях і оборотному капіталі
  • Комп'ютерний аналіз чутливості фінансового результату бюджету
  • Комп'ютерний аналіз беззбитковості роботи підприємства
Модуль 3. Розробка стратегічного та тактичного плану з маркетингу
 • знайомство з основами маркетингу
  • Маркетинг-це управління роботою компанією, засноване на постійному комплексному аналізі ринку
  • огляд типових помилок в маркетингу, які викликали істотне падіння обороту російських компаній
 • Розробка стратегічного плану з маркетингу підприємства
  • сили, що керують ринком
  • насичення ринку
  • перевага покупців і зміна їх смаків
  • зміна частки послуг підприємства в загальному обсязі послуг по ринку
  • вплив економічної ситуації в Росії
  • прогнози розвинена бізнесу компанії в Росії
  • Розробка варіанту розвитку компанії
  • визначення місця підприємства в майбутньому
  • деталізація кроків, які необхідно зробити
 • Розробка тактичного плану з маркетингу
  • опис поточної маркетингової ситуації
  • проведення SWOT аналізу
  • визначення головних завдань і проблем, що стоять перед підприємством
  • вироблення ідей на майбутнє
  • Розробка цілей маркетингу для компанії
  • визначення цільового ринку клієнтів-первинного, вторинного, третинного
  • вибір основної конкурентної переваги
  • вибір стратегії ціноутворення
  • Розробка підсумкової ціннісної значущості для клієнта
  • Розробка стратегії просування послуг і товарів
  • вироблення комунікаційної стратегії
  • Розробка конкретної програми дій із зазначенням часу виконання
  • Розробка рекламної компанії
  • введення нових видів послуги товарів для клієнтів підприємства
  • Розподіл обов'язків між керівниками та організація контролю виконання
  • опис механізму контролю обчислення над ефективністю роботи компанії
  • обчислення вихідних даних для порівняння
  • можливі механізми корекції дій
Модуль 4. Проведення співбесід за методикою STAR
 • огляд методики STAR (Situation Task Action Result) (ситуація Задача дія Результат)
 • Методика проведення співбесіди та аналізу кандидата за наступними параметрами:
  • чесність
  • зовнішній вигляд
  • Обучаемость
  • адаптація
  • самомотивація
  • надійність
Модуль 5. Вибір системи матеріального стимулювання
 • Значення схеми фінансового стимулювання ключових співробітників для збільшення прибутку компанії
 • огляд методів фінансового стимулювання використовуваних на підприємствах
 • стимулювання менеджерів з продажу
 • стимулювання допродаж послуг
Модуль 6. Організація контролю якості
 • Організація робіт з управління якістю продукції на рівні керівництва компанії
 • Організація робіт з управління якістю продукції на рівні провідних фахівців, що забезпечують вирішення завдань комплексної програми забезпечення якості продукції
 • Організація робіт по УКП на рівні керівників напрямків
 • Організація робіт з проведення незалежного контролю якості продукції, що випускається
 • Зв'язок системи матеріального стимулювання працівників з якістю продукції, що випускається і кількістю задоволених клієнтів компанії
Модуль 7. Оптимізація бізнес-процесів
 • аналіз (Діагностика) існуючих в компанії або окремих підрозділах бізнес-процесів (з поділом на основні та допоміжні процеси)
 • визначення неефективних, неоптимальних або дублюючих процесів (пошук "вузьких місць")
 • Розробка рекомендацій щодо оптимізації існуючих бізнес-процесів
 • Проведення моделювання бізнес-процесів. Проектування бізнес-процесів для ліквідації існуючі проблеми
 • Підготовка внутрішніх регламентів та посадових інструкцій
 • представлення результатів проекту і зіставлення зі стратегічними цілями організації
 • Розробка плану впровадження представлених рекомендацій (бізнес-моделі)
Модуль 8. Методика реформування підприємства за результатами проведення "управлінського аудиту"
 • Методика складання плану реформування
 • облік наявних людських і матеріальних ресурсів
 • складання та затвердження плану змін
 • Організація контролю за проведенням реформування компанії

https://privatelink.de/?https://www.specialist.ru/course/audit
 
Угорі